Kul-Tour

Parking bei der Kierch zu Brouch rue d'arlon, Brouch

Den alljährlechen Kul-Tour. Rendez-vous as moies um 9h um Parking vun der Kierch zu Brouch, niewend dem Relais Bausch. Départ as um 9h30. Wei ëmmer bleift d'Zil vum Kultour dem Mike Koedinger, dem Leader vun dësem Tour, säin Geheimnis. Op dësem Tour as fir en klengt Mëttegiessen gesuergt. FIR DEN KUL-TOUR MATZEFUEREN MUSS EEN SECH BIS DEN 26. MEE UMELLEN. DËST ENTWEDER BEIM FRÄNZ SCHECK ODER OP INFO@AMAL.LU