• Wat as d'AMAL?

    Den kulturellen Zweck vun der AMAL ass d ’Konservéierung, d ‘Restauréierung, den Ënnerhalt an d ‘Fueren vun historeschen Motorrieder. Mee och dat gemeinsamt Léisen vun techneschen Problemer, den Échange vun Wëssen oder einfach nëmmen eng gutt Zäit mateneen ze verbréngen sinn Ideeën vum Veräin. Am Prinzip kann all Mënsch, den ...