Der Vereinsvorstand der AMAL

Den Comité vun der AMAL stellt sech vir:

WEIS Georges: Président

MAJERUS Camille: Vize-Président

SCHECK Fränz: Secrétaire

COCARD Alex: Caissier

 

HONNERT Gabriel: Comitésmember

KOCH Steve: Comitésmember

KOEDINGER Mike: Comitésmember

LAROCHE Nik: Comitésmember

MARQUIS Steve: Comitésmember

PETITJEAN Pascal: Comitésmember

ROBINET Jeff: Comitésmember

Leave a reply