Den Comité vun der AMAL

Den Comité vun der AMAL stellt sech vir:

WEIS Georges: Président

MAJERUS Camille: Vize-Président

SCHECK Fränz: Secrétaire

COCARD Alex: Caissier

HONNERT Gabriel: Comitésmember

KOCH Steve: Comitésmember

 

MARQUIS Steve: Comitésmember

ROBINET Jeff: Comitésmember

Leave a reply